INTRO

INTRO

Prvi post na mome blogu, može se reći uvodni post. Da krenem od predstavljanja samog imena Fortem Flavius, što bi sa latinskog trebalo da označava hrabru plavooku osobu svelte puti. Sadražaj bloga biće fokusiran na rasnu religiju, njen svakodnevni život, znanja i razum a ne slepu veru i iracionalno trabunjanje. Na blogu ću objavljivati svoje autorske tekstove i prevode rasne religijske misli, sporta, nauke, filozofije, geopolitike… Dinamičnoj ideji koja je direktno usmerena ka ideji belog opstanka – opstanka, napretka i širenja Bele rase.

Blog je pre svega posvećen ljubalju prema Beloj rasi i njenim tvorevinama. Naša rasa je naša religija. Rasna lojalnost je naša sveta dužnost. Bela rasa je kruna stvaralaštva prirode. Bela rasa je prirodna elita, zbog toga moramo očuvati naše gene i poboljšati naš genetski materijal.

Blog nije okrenut mržnji i nema nameru nikome nasilnim putem nametati svoje stavove ili bilo koga vrbovati.

Blog deluje u skladu sa:

Ustavom (sloboda veroispovesti),

Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija (pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja),

 Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (pravo na slobodu misli i veroispovesti).

Blog ne promoviše i ne podstiče nasilje ili bilo koji drugi oblik nelegalnih aktivnosti.